PENGURUS YAYASAN

PENGURUS YAYASAN

  1. Dr. Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H, (Pembina/ Ketua)

  2. Ni’matul Fauziah, S.H., (Pengurus/ Ketua Umum)

  3. Ni’matul Hikmah, S.H., (Pengurus/ Sekretaris)

  4. H. Djono

  5. Dra. Hj. Sumiaty (Pengurus/Bendahara)

DEWAN PENASIHAT MUTU YAYASAN

  1. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum

  2. Prof. Dr. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

  3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *